Markt Informatie

Nederlandse markt - Regels en Kenmerken

Europese Unie

Goed Gereguleerd

De Europese markt is goed gereguleerd. Om zaken te doen, moet u zich houden aan enkele strikte voorschriften.

Op deze pagina gaan wij in op de belangrijkste regels en kenmerken van de Nederlandse markt

Bent u geïnteresseerd in zakendoen in Nederland, lees dan ook:

Leer de regels en kenmerken kennen voor u begint!

Nederlandse markt - Regels en Kenmerken

General Data Protection Regulation (GDPR)

Nederlandse markt - Regels en Kenmerken: GDPR

Nederland maakt deel uit van de Europese Unie. Binnen de Europese Unie is sinds 25 mei 2018 de GDPR (AVG) van toepassing. Deze verordening is een Europese wet op gegevensbescherming en privacy voor alle burgers van de Europese Unie.

Dit betekent dat privacygerelateerde informatie, zoals e-mailadres, thuisadres, sofi-nummer, bankrekening, enzovoorts moet worden verwerkt in overeenstemming met deze verordening. Als gevolg hiervan mogen de meeste gegevens de Europese Unie en in sommige gevallen zelfs het land niet verlaten. 80% van de respondenten op een enquête (CIONET en Cegeka) zei dat ze wettelijk verplicht zijn om hun gegevens binnen de Europese Unie op te slaan.

Toegang tot deze gegevens van buiten de Europese Unie wordt beschouwd als het verplaatsen van gegevens naar buiten de EU!

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens is gebleken dat 94% van de Nederlandse bevolking zich zorgen maakt over de bescherming van hun persoonsgegevens. Burgers van Nederland zijn meer dan gemiddeld (43%) op de hoogte van hun rechten op persoonsgegevens in vergelijking met burgers van andere Europese landen.

Tijdens een eerste ontmoeting met een potentiële klant moeten buitenlandse bedrijven verwachten dat dit onderwerp zal worden besproken. Naast het voorbereiden van een presentatie over aangeboden diensten, moet absoluut het GDPR-onderwerp worden behandeld. Dit geeft de potentiële klant het vertrouwen dat u op de hoogte bent van de regelgeving en dat u zich eraan houdt.

Verwerkersovereenkomst Als een buitenlands bedrijf zaken doet met een bedrijf in Nederland en binnen deze activiteiten verwerking van persoonsgegevens is opgenomen, moet u een verwerkersovereenkomst opstellen. Meer informatie over de inhoud van de overeenkomst vindt u hier.

Hier is een template van een verwerkersovereenkomst.

Nederlandse markt - Regels en Kenmerken

Veel brokers

gevolg van de Wet ketenaansprakelijkheid

Vanwege de belastingwetgeving met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid is een klant verantwoordelijk voor betalingen van loonheffingen van zijn dienstverleners. Dus als een dienstverlener zijn loonheffingen niet betaalt, zal de klant deze loonheffingen moeten betalen.

Aangezien 88% van de IT-bedrijven in Nederland klein is (5 personen of minder), levert deze wetgeving veel werk op (controleren van belastingbetalingen van IT-dienstverleners) of veel risico.

Risicobeperking

Als gevolg van de wet ketenaansprakelijkheid ontstonden in de Nederlandse markt bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen klanten en dienstverleners; brokers. Deze brokers zijn gecontracteerd door klanten en zij huren de dienstverleners in. Deze brokers controleren de betaling van loonheffing door de dienstverleners voordat ze de factuur betalen.

Grote systeem integratoren (CGI, Capgemini, Cognizant, enzovoort) hebben nog steeds directe contracten met hun klanten, maar tegenwoordig krijgen “brokers” de meeste uurtje-factuurtje contracten en zijn ze in feite de grootste leveranciers van IT-diensten aan de overheid en bedrijven.

Aangezien deze brokers vrijwel alle IT-uurtje-factuurtje vragen van de markt krijgen en het meeste werk door kleine bedrijven wordt gedaan, is er ook druk op de prijzen.

Leveranciers moeten creatief en flexibel zijn

Prijsstelling

Market Characteristics Netherlands: Suppliers must be Creative and Flexible in pricing

De markt verandert snel. Nederland is een zeer competitieve markt waar risicobeperking, prijs- en prijsmechanismen cruciaal zijn.

Leveranciers moeten creatief en flexibel zijn en hun klanten alternatieve prijsmodellen aanbieden:

 • Vaste prijs
 • Gedeelde risico’s/beloningen
 • Betalen voor gebruik


Vaste prijs versus uurtje-factuurtje
Klanten hebben negatieve ervaringen met uurtje-factuurtje projecten en zijn niet langer bereid om veel geld te betalen voor een project dat langer duurt dan verwacht, duurder wordt en niet de afgesproken resultaten oplevert.

Gedeelde risico’s/beloningen

Tijdens het project betaalt de klant een laag tarief. Nadat het project met succes is voltooid, betaalt de klant een succesfee.

Voorbeeld: sommige bedrijven brengen 60% in rekening tijdens de oplevering van het project en een bonus van 80% na succesvolle afronding. Een slecht project levert 60% van het gemiddelde dagtarief op en een succesvol project levert 140% van het gemiddelde dagtarief.

Betalen voor gebruik
De klant betaalt wanneer hij de oplossing gebruikt in plaats van voor het bouwen van de oplossing. Betalingsschema’s kunnen worden gebaseerd op het aantal gebruikers per maand of het aantal transacties in het systeem, enzovoort.

Iedereen werkt

Agile

Veel bedrijven hebben hun benadering van softwareontwikkeling aangepast van “Waterfall” naar “Agile”.

Gebruikers in bedrijven die Agile toepassen zijn meer tevreden omdat ze sneller resultaten zien..

Grote organisaties huren complete scrumteams in bij hun IT-serviceproviders.

Bedrijven zoals Capgemini gebruiken gemengde lokale en offshore teams. Ze maken een virtuele gezamenlijke kantoorruimte om samen aan de klant te werken.

Cognizant gebruikt landed resources: ze brengen personeel van India naar Nederland.

Zorg voor een

Secure website (SSL certificate)

uw bezoekers worden door hun browser gewaarschuwd en verlaten uw website

Binnen Nederland kopen steeds meer mensen online. Nederlanders staan in de Top 5 als het gaat om online winkelen.

In 2018 heeft 96% van de Nederlanders (boven de 15 jaar) online gekocht. Dit vertegenwoordigde een waarde van 23,7 miljard euro. Deze shoppers zijn zich bewust van hun rechten en plichten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

Als uw website geen SSL-certificaat heeft, zelfs als u geen financiële transacties via uw website uitvoert, zullen klanten denken dat uw website niet veilig is en weggaan. Dit betekent dat u een (potentiële) klant verliest. Google plaatst websites zonder SSL-certificaten lager in hun rangorde (zoekresultaten).

Safari opent zelfs geen onveilige website. U moet dit aanpakken omdat het managementniveau binnen uw potentiële klanten vaak Apple-machines gebruikt.

Wat betekent deze informatie?

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) stelt regels en beperkingen vast voor buitenlandse bedrijven: Welke gegevens kunnen worden verwerkt en op welke manier
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens (zelfs in een systeemtest) moet een verwerkersovereenkomst zijn gesloten
 • De Nederlandse markt voor IT-diensten is zeer competitief
 • De meeste klanten wenden zich tot vertrouwde IT-partners of brokers om het risico van belastingwetgeving op te vangen
 • De markt heeft een vraag naar uurtje-factuurtje diensten, maar ook naar projecten
 • Een ‘lage prijs’ is niet het enige mechanisme om klanten te winnen. Concurrenten bieden alternatieve prijsmechanismen, zoals “gedeelde risico’e/beloningen” en “betalen voor gebruik”
 • Uw website moet een SSL-certificaat hebben
 • Nederland heeft een zeer hoog niveau van digitalisering. Het zal moeilijk zijn om klanten te verbazen met mogelijkheden of aanbiedingen

Wat kunt u doen om uw kansen te vergroten?

 • Krijg een goed begrip van de AVG. Ken de regels over de informatieverwerking binnen Nederland en de EU
 • Ontwerp, indien mogelijk, alternatieve prijsregelingen
 • Zorg voor een SSL-certificaat
 • Bereid u voor op een IT-serviceprovider als klant (meer diepte in vragen tijdens vergaderingen)
 • Bied virtuele Agile-teams aan

Meer informatie